Effektmål: varför är det så viktigt i webbprojekt?

Effektmål betyder i princip som det låter ”effekten av ett mål” och vad man specifikt vill uppnå med projektet när det är över. Det ska svara på varför man gör projektet och vad man vill få ut av det.

I projektsammanhang är det väldigt viktigt att ha tydliga ramar för vad som ska uppnås tillsammans med kunden. Dels för att man kan ha olika förväntningar och dels för att det blir tydligare för alla vad som ska åstadkommas.

I projekt, speciellt på Awave, är målet a och o. Det är viktigt att tillsammans med kunden få en gemensam syn på vad som ska skapas när projektet är över, för att uppnå maximal nytta och självklart göra kunden nöjd. Effektmål bidrar även till att se nyttan efter projektet är avslutat och att ha målet levande för fortsatt nytta.