EPiServer 8 – Projekthantering

Projekthantering är en intressant funktion i EPiServer 8.

Projekt gör det möjligt att publicera flera saker samtidigt. Projekt är en grupp av komponenter där du  kan lägga till en landningssida, block, sidor eller produkter (om Commerce är installerat) och publicera dem, manuellt eller vid en viss tidpunkt, samtidigt!  En kampanjsida är t.ex. ett utmärkt projekt.

Med hjälp av projekt  kan man också hantera olika språkversioner. D.v.s. det blir enklare att lägga till och lansera ett nytt språk på webbplatsen när det går att lansera alla komponenter med det nya språket samtidigt.

Projekthantering underlättar för redaktörer som nu kan arbeta tillsammans och enklare planera lanseringar. Projekten går förstås att avpublicera. T.ex. om vi skapar ett projekt i form av en kampanjsida, så vill vi att kampanjen ska avslutas vid  ett viss tidpunkt. Då är det väldigt smidigt att kampanjen är ett projekt!