Fojo Medieinstitutet

En ipad

Fojo är en del av Linnéuniversitetet och arbetar för att stärka och utveckla fri, oberoende och professionell journalistik. I Sverige erbjuder Fojo fortbildningskurser till journalister, men en stor del av Fojos arbete bedrivs internationellt genom olika projekt för att stärka journalistiken inom olika länder och regioner.  

I projektets början genomfördes en förstudie vars syfte var att ta fram en beskrivning över vilka delar som skulle vara med på den nya hemsidan. Förstudien innehöll beskrivning av olika målgrupper, syfte, känsla, men också sitemap och funktioner. Förstudien låg sedan till grund för UX-arbetet, webbdesignen och utvecklingen av hemsidan.  

Den nya hemsidan är en multisite i WordPress. I multisiten finns möjligheten att ha en svensk hemsidan som riktar sig till svenska journalisteoch en internationell hemsida som visar på arbetet Fojo gör med sina många olika projekt. Multisiten skapar även möjlighet för Fojo att sätta upp fler sidor för de verktyg som de erbjuder, som till exempel demokratijouren och faktajouren.   

Designen av hemsidan utgår från Fojos grafiska profil som innehåller svart, rött och grått. Bakgrunden är mörk för att visa på seriositet och hur viktigt Fojos arbete är. För att balansera upp den mörka bakgrunden används många färgglada bilder och det finns även möjlighet att visa upp större bildbaserade reportage.