Formulär i Umbraco

Tilläggsprodukten Umbraco Forms är Umbracos inbyggda ”formulärbyggare” som gör det enkelt att skapa egna formulär på sin hemsida. Exempelvis går det att skapa allt från enkla kontaktformulär till avancerade enkäter. Fördelen är att det inte behövs skrivas en enda rad kod. I stället kan du skapa, redigera och administrera dit formulär via ett användargränssnitt som är en helt integrerad del av Umbraco.

Lättförståeligt användargränssnitt

Det är lika enkelt att skapa responsiva formulär som att redigera innehåll i Umbraco. Du kan välja olika datatyper, valideringsregler och även villkor – till exempel att ett fält bara ska visas om användaren svarade ja på en tidigare fråga.

Förutom vanliga förmulärdatatyper som textrutor och kryssrutor finns också mer avancerade såsom datumväljare, recapcha-ruta och dolda fält som inte syns i formuläret.

Integration med avancerade arbetsflöden

Det är möjligt att samla in data genom att sätta upp avancerade flöden som kan skicka e-post, uppdatera webbtjänster, spara i CRM-system, och mycket mer.

Möjlighet för rapportering

När besökarna har fyllt i formulär, kan du enkelt bläddra och söka igenom data med det inbyggda rapportverktyget eller exportera data för mer avancerad bearbetning i Microsoft Excel eller Google Kalkylark.

Funktionalitet som Umbraco forms inkluderar är bland annat:

  • Stöd för JQuery-validering
  • Villkorlig validering
  • Lagring av all information från formulär i databasen
  • Ett gränssnitt för kunden att granska och hantera data via CMS
  • E-postutskick av uppgifter från formulär
  • Exportering till CSV, HTML och andra datatyper
  • Valfri godkännandeprocess av formulärresultat
  • Valfritt arbetsflöde (posta som XML, posta till Slack diagram, posta till URL, spara som fil, spara som Umbraco dokument, skicka som e-post)
  • Integration med en webbtjänst

Sammanfattningsvis kan sägas att Umbraco Forms är ett intressant tillägg som kan värt att satsa på då det är intuitivt och inkluderar mycket funktionalitet utan att vara alltför dyrt att införskaffa.