Kärleksfullt ledarskap

Awave är en webbyrå i stockholm

Sista fredagen i november hade vid äran att få Johan Reunanen på besök hos oss. I syfte att sprida kunskap och inspiration på företaget tog vi kontakt med Johan för att se om han ville dela med sig av det han varit med om och hur vi på olika sätt kan jobba med den grundläggande principen i hans teori om kärleksfullt ledarskap. Han tackade ja till vår stora glädje. 

Det intressanta i Johans budskap är att ledarskap i allra högsta grad är relevant att jobba med för alla individer, inte bara du som befinner dig i en uttalad ledarroll, utan för alla som ingår i ett team. Du leder dig själv hela tiden och dina kollegor varje dag så länge du ingår i ett arbetslag. Och att det enskilda ansvaret ger positiva vågor inom gruppen och driver lagarbetet framåt. 

För Johan öppnade det sig en ny teori och infallsvinkel i form av detta när han valde att göra en förändring i sitt liv i form av att bli nykter från sin dåvarande alkoholism. Han märkte att hans egna sätt att börja leda sig själv genom tillit, acceptans, ärlig kommunikation och en respekt för gränser – även kunde appliceras i gruppen och påverka en ledares effekter på gruppen på ett positivt sätt. 

Johan föreläser vid sidan av sitt arbete som ledare och miljökämpe på ett svenskt företag. Han har hittills besökt ett gott antal företag som bl.a. Google, Ramboll, Svenska spel och Länsförsäkringar. Johan driver även Alkispodden. 

Veckans affärer skrev i våras en artikel om Johan https://www.va.se/nyheter/2019/04/24/helgintervju/  

 

Stort tack Johan för att du kom och delade med dig till oss!