Kitchenlab väljer Awave som förvaltningspartner

Kitchenlabs hemsida

Awave har fått ett ansvar att supporta, förvalta och vidareutveckla Kitchenlabs e-handelsplats. Förvaltningen sker tillsammans med Kitchenlabs utvecklare.
​Givetvis rekommenderar vi alla och besöka deras fina butiker i Stockholm.