Kompositionsskolan: Balanserade element

En landsväg

Ibland när man använder regeln om tredjedelar så kan det skapa stora tomma ytor. Bilder som innehåller mycket element på en sida, kan kännas lite obalanserade och nästan “luta” lite åt det hållet. Ett sätt att försöka kompensera för det är att hitta något som balanserar ut bilden på andra sidan, men samtidigt kanske inte är lika dominant framträdande. Tänk på objekten utifrån ett imaginärt viktperspektiv och ordna efter den indelningen.

Som exempel, ponera att du ska ta en bild på en stig, om du längs stigen kan hitta ett ställe där det är skog på båda sidor så är det lättare att balansera upp elementen så skogen omsluter stigen på ett tydligare sätt. Det här drar in betraktaren i bilden och du kan vägleda ner mot stigens slut på ett tydligare sätt. Men det kan också handla om ett porträttfoto där själva huvudmotivet behöver balanseras upp med någon form av objekt.

I stundens hetta kan det många gånger vara svårt att komma ihåg alla kompositionsregler, då kan man beskära bilden i efterhand så man uppnår samma effekt.

Lycka till.