Kompositionsskolan: Regeln om tredjedelar

Ett trasigt flygplan

Regeln om tredjedelar, eller “Rule of thirds” som den kallas på engelska, är i grunden ganska enkel. Man delar helt enkelt in bilden i 9 rutor med hjälp av tre horisontella och 3 vertikala imaginära streck. Sedan placerar man motivet längst någon av dessa linjer.

Ger du din kamera till din mormor och ber henne ta en porträttbild så kommer hon med stor sannolikhet ta en bild där personen är placerad precis i mitten av sökaren. Det är i sig inte så konstigt och kan många gånger bli bra, men det är samtidigt tydligt att det är en amatör som tagit bilden. Placerar du istället ansiktet liten bit från mitten åt något håll så skapar du en spännande balans i bilden, förslagsvis kan det vara intressant att skapa tomrummet på motsatt sida där personen tittar åt. Då uppfattas bilden som luftig och personen trängs inte in.

Landskap är ett annat motiv där det är viktigt med regeln om tredjedelar. En vanlig person kommer troligtvis placera horisonten precis mitt i sökaren, det är naturligt eftersom blicken söker sig dit. Men det skapar också en förvirring hos betraktaren, då man inte vet vad som egentligen är viktigast i bilden. Dvs är det himlen eller marken som är det intressanta? Alltså är det en spektakulär solnedgång med massor av spännande moln och du står i en tråkig öken, låt då den nedre delen av bilden vara öken och två tredjedelar av toppen vara himlen. Är det istället landskapet som är spännande så gör du tvärtom.

Lycka till!