Ny webbplats lanserad åt Orio Logistics

Orio Logistics

Nu har vi släppt den andra webbplatsen åt det statliga bolaget Orio AB och affärsområdet Orio Logistics. Tidigare webbplats har presterat riktigt bra i form av kommunikation och  leadsgenerering. I takt med att Orio Logistics verksamhet förändras i takt med deras bransch och kundkrav så krävdes även att webbplatsen fick ett omtag. 

Tidigare webbplats utformades 2017 för att attrahera en stor bredd av företag med primärt ett 3PL behov inom vissa branscher, såsom reservdelar, livsmedel och e-handel. Webbplatsens målgrupper identifierades 2017 till stor del till okunniga köpare av 3PL tjänster varav vissa delar på webbplatsen har skapats för att skapa trygghet runt outsourcing av 3PL och kringtjänster. 2017 så använde målgruppen datorer i stor utsträckning, under perioden efter 2017 har mobila besökare ökat så ett ”mobile first” tänk började växa fram under våren 2020.   

Under hösten 2020 växte en ny strategi för marknadskommunikation fram, några viktiga budskap i kommunikation som växte fram var, 

 • Att Orio Logistics har en effektiv Noggrannhet i processerna. Det skall kännas och märkas att Orio Logistics utifrån sin starka historia kan 3PL  i alla tänkbara varianter och former  
 • Att verksamheten levererar fullservice inom verksamhetsområdet och bredden av tjänster 
 • Att Orio Logistics levererar trygghet i transporten  – Högsta leveranskvalitet och snabba leveranser till över 60 länder 
 • Att Orio Logistics har en lång tradition av stora volymer, hög takt i plock o pack, uppfyller tuffa krav mot avgångstider och orderstopp

Genom att identifiera olika krav i kommunikationen sammanfattades det till en konkret plan där följande  mål sattes upp:

 • Stärka varumärket mot den lokala marknaden 
 • Nå ut till de internationella företagen som vill etablera sig i norden  
 • Anpassa oss efter kundens krav och behov 
 • Lyft fram möjligheterna till expansion med att detaljplanerad mark för ny etablering finns 
 • Framhäva en grafisk form som kommunicerar trygghet, storhet och stabilitet 
 • Hålla ihop kommunikationen i alla olika medier och nyttja synergier 
 • Se över navigering – Lyft upp innehåll och fokusera på användaren 
 • Förbättra användarvänlighet för mobila besökare 
 • Skapa fler kundcase – storytellingformat där kundnyttan lyfts fram 
 • Annat innehåll som stärker Orio Logistics – CSR, Miljö, ägande 
 • Tona ner innehåll för ”nybörjare”  
 • Skapa en webbplats som är mer business, affärsfokuserad, strikt och signerar trygghet och att verksamheten är väl etablerad med kända stora varumärken i kundstocken 
 • Skapa ett redaktionellt flöde med kategorisering som ersätter de nuvarande, kundcase och nyheter och addera till Artiklar, ger en sida som upplevs mer livlig och uppdaterad samt skapar ett bättre användarvänlighet för mobila besökare 

Projektet omfattar inte bara en ny webbplats utan likaväl trafik -och leadsgenererade arbete där både SEO och digital marknadsföring omfattas . SEO arbetet föranledde en ny sökordanalys med komplettering av sökfraser och en konkurrensanalys samt därefter optimering av innehåll och en strategi för interna såväl externa länkar. 

Parallellt med att ny digital marknadsföringsplan har tagits fram har nya effektmål och KPI:er fastställts. Marknadsföring för Orio Logistics sker uteslutande via Google Ads, LinkedIn för ”Content marketing” och med Programmatic för att bygga primärt bygga varumärke.

Orio Logistics Utvecklades i WordPress och med Gutenberg utifrån Awave egna optimerade  bastema. 

Med hjälp av Gutenberg kan administratören bygga upp en sida med hjälp utav olika fördefinierade block som vi tillsammans har skapat upp, vilket ger flexibilitet och möjligheter. 

Sidan innehåller olika posttyper för att lista olika typer av innehåll. Bland annat finns Insights och FAQ. Vi har även som vanligt kompletterat med formulär byggda i Gravity Forms.

Har du några frågor, tveka inte med att kontakta oss!