Ny webbplats lanserad! – Lärarfortbildning

Lärar fortbildnings hemsida

Nu i dagarna har vi lanserat nya www.lararfortbildning.se.  -Och så stola vi är! Det har varit en fantastiskt rolig resa hela vägen. Från att webbyråns team tillsammans med Lärarfortbildning i höstas satt ner och gick igenom webbplatsens syfte, målgrupper, vad vi vill att deras besökare skall göra, hur vi får besökarna att göra det vi vill och lika viktigt, vad besökarna förväntar sig av webbplatsen. 

Och -Oj vad vi har lärt oss mycket om utbildningsbranschen under detta projekt. Det har även varit en djupdykning i det offentliga och kommunala. Beslutsprocesser, informationskrav osv skiljer sig på vissa punkter mot den mer traditionella normen om konvertering.  

Nya www.lararfortbildningen.se är utvecklad i senaste versionen av Umbraco CMS. Innan utvecklingen påbörjades gick vi tillsammans med Lärarfortbildning igenom de olika CMS vår webbyrå arbetar med. Drupal 8, WordPress, EPiServer och Umbraco CMS. Rent teknisk så klarar alla dessa CMS av de krav som finns utan några som helst tveksamheter. Fokus lades på användarvänlighet i administrationen för alla medarbetare som dagligen skall arbeta med webbplatsen. 

Under koncept och designarbetet har fokus legat på att tydliggöra Lärarfortbildnings olika tjänster, minska stegen till avslut samtidigt som det skall vara enkelt för varje besökare och hitta rätt. En viktig del i arbetet har varit att skapa tydlighet mot de olika skolformerna och skolledare. 

Den grafiska designen är modern, responsiv och återspeglar Lärarfortbildning som ett modernt företag.