Om Förvaltningsprocess Gtac 2.5

Som ni vet så strävar vi på webbyrån Awave alltid att ge våra kunder maximal affärsnytta, att driva besökare till webbplatsen och sedan få besökaren att göra det vi vill. Ta kontakt, köpa en produkt osv.. Vare sig plattformen är WordPress, Drupal, Umbraco eller EPi Server så arbetar vi altid efter att öka vår produktivitet.

Många kunder vi träffar upplever att de tidigare har haft problem i förvaltnings och supportfasen. Av den anledningen har vi under alla år hela tiden förbättrat våra interna processer om hur vi arbetar. Vår process Gtac 2.5 med stödsystemet Awesome 3.5 gör att vi hela tiden har kontroll på vart varje ärende i förvaltningsfasen befinner sig och vad nästa steg är.

Det gör att vi kan vara helt transparenta med vårt arbete och vår kund har full insyn. Gtac 2.5 ger oss förutom totalkontroll på produktionen uppföljning, redovisning och process för stage, produktion och livesättning möjlighet att kontinuerligt fördela förvaltningsärenden mellan teamen och bibehålla högsta kvalitet.

Som alltid när det gäller internt utvecklade processer och stödsystem så får uppfinnaren välja namn.
Gtac 2.5  – (Gustafs taktiska avancerade kontrollsystem, version 2.5)