Page builders

pagebuilders

När vi diskuterar fördelar och nackdelar med att skapa sidor i WordPress dyker ofta frågan om page builders upp, något vi ska försöka reda ut i den här texten. Kort beskrivet så är page builders en plugin som möjliggör för en användare att ändra på visuella inslag på hemsidan, utan att behöva skriva kod. Vi vill i det här inlägget redovisa för varför vi alltid rekommenderar att utveckla med kod snarare än att använda sig av page builders: 

 • Svårt att integrera med resten av sidan  
  Oftast behöver man välja om man vill använda vanliga block eller funktionalitet på respektive sida. Vill man gå över från vanliga sidtyper till page builders är det i 9 fall av 10 det smidigaste sättet att återskapa samtliga sidor från scratch.
   
 • Kan slöa ner sidan med onödig kod  
  Vissa page builders generar mer kod än vad en utvecklare gör för att göra motsvarande visuell förändring, vilket givetvis påverkar sidladdningstiden och därmed i slutändan även Googles ranking och användaruppleveslen.
   
 • Hastigheten kan försämras markant   
  Med page builders byggs allting upp med javascript på sidladdning vilket ger ett sämre resultat än att endast det avvägs av en utvecklare om vad som ska laddas när och hur.
   
 • Försämrat SEO-värde  
  Page builders kan ofta skapa osemantisk HTML som ogillas av Google, vilket medför att SEO-värdet försämras.
   
 • Saknar stöd för Internet Explorer  
  Många företag med centralt styrd IT-avdelning tillåter endast specifika webbläsare inom koncernen, där det inte är ovanligt att Internet Explorer är den som tillåts. Många page builders är har inget stöd för just Internet Explorer. Denna webbläsare är på väg att fasas ut, men likväl så är det i våra ögon en dum idé att skapa sidor som exkluderar potentiella användargrupper.

Från vårt perspektiv, som en leverantör av webblösningar, så innebär en implementering av olika page builders ökad komplexitet, vilket gör att sidan blir svårare att jobba med. Tid för support och vidareutveckling blir i det långa loppet allt högre. Genom att koda och bygga din webbplats från grunden istället för att använda dig av page builders, så kommer resultatet tillslut bli bättre och mer hållbart.   

Page builders kan vara ett bra alternativ om du är nybörjare. Vi på Awave rekommenderar dock alltid att koda och bygga din hemsida utan page builders, allt för att få det absolut bästa resultatet. Om du är ute efter en ny hemsida eller har några frågor, tveka inte med att kontakta oss!