Policy för Googles verktyg

En laptop

Vet era besökare hur ni använder deras data? Alla parter som får slutanvändares personuppgifter till följd av användningen av en produkt från Google måste identifieras enligt Googles policy. Det är även obligatoriskt att delge tydlig och lättillgänglig information om hur slutanvändarnas personuppgifter används. 

Googles policy återspeglar särskilda krav i två europeiska sekretesslagar: Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ePrivacy-direktivet, samt eventuella motsvarande lagar i Storbritannien.

Det finns funktioner i AdMob som kan användas för att skapa en samtyckeslösning. Google har utvecklat en samtyckeslösning för Google Ad Manager och AdMob. Om du använder produkter som Google AdSense eller Google Ad Manager på webbplatsen måste du vidta ytterligare åtgärder för att integrera den önskade lösningen med annonseringstaggarna på sidorna, så att användarnas inställningar respekteras.

Många annonsörer och utgivare som använder Googles annonseringssystem använder även en tredje part för att visa annonser och mäta annonskampanjernas effektivitet på webbplatser och i appar. I enlighet med policyn måste du tydligt identifiera varje enskild part utöver Google som kan samla in, ta emot och/eller använda slutanvändarnas personuppgifter till följd av att du använder Googles produkter. Det finns kontroller i AdSense, Google Ad Manager och AdMob där du kan välja vilka leverantörer som ska tillåtas att samla in data på webbplatsen eller appen 

Google rekommenderar att du söker juridisk rådgivning kring vad som är lämpligt för din webbplats eller app. Vi på Awave samarbetar med Advokatfirman MarLaw som är en specialistbyrå. De kan hjälpa er med processer och förhandlingar, immaterialrättsliga frågor, GDPRcompliance, marknadsrätt med mera.