Pressmeddelande: Awave utvecklar ny webbplats i Drupal 7 åt Sveriges Åkeriföretag

Åkeris gamla hemsida

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag  driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag är cirka 8 av 10 åkerier medlemmar.

Sveriges Åkeriföretag lanserar en ny och modern webbplats i Drupal 7 med fokus på medlemsnytta och redaktionell innehåll. Till detta har en ny bokningsfunktion och medlemsinloggning utvecklats. Målgruppen för webbplatsen är Sveriges Åkeriföretags alla medlemmar. Medlemmar skall se webbplatsen som den mest naturliga kanalen för att få ta del av information som berör Åkeribranschen.

Vid utvecklandet av webbplatsen http://www.akeri.se har mycket fokus lagt på användarvänlighet och tillgänglighet. Information har strukturerats om och målet vid interaktionen har hela tiden varit att besökare och medlemmar på enklaste sätt skall hitta den information de söker.

Sveriges Åkeriföretag är indelade i regioner med webbredaktörer, där varje redaktör är ansvarig för respektive region. Varje region har sitt egna innehåll och  nyhetsflöde. Viss information är tillgänglig för endast medlemmar, alla besökare tillåts dock ta del av viss medlemsinformation i syftet att väcka intresse.

Bakom kulisserna finns en kraftfull medlems och bokningsmotor som är integrerad med Sveriges Åkeriföretags medlemssystem. I medlemssystemet hanterar Sveriges Åkeriföretag alla medlemmar och bokninsgbara aktiviteter såsom utbildningar. Medlemmar kan logga in på webbplatsen, få ta del av specifik information och ändra sina uppgifter som finns i den allmänna förteckningen som finns över olika företag i branschen.

Bokningsfunktionen består i att Sveriges Åkeriföretag definerar sina utbildningar i medlemssystemet, utbildningar visas sen på webbplatsen och där kan sen besökare boka en utbildning. Vid en bokning skickas bokningen direkt in till medlemssystemet.

Awave har haft ett totalansvar vid framtagandet av http://www.akeri.se. Webbplatsen är utvecklad i den senaste versionen av Drupal 7 med  fleratlet standardmoduler samt några specifikt utvecklade moduler för bokning, integrationer och för det integrerade intränat som används av Sveriges Åkeriföretags medarbetare.

Länk till pressmedelande.