Quality Score och Google Ads

Someone writing a post in cms wordpress

Vid annonsering på Google är det viktigt att det ska finnas ett samband mellan annonsen, målsidan och sökordet man valt att betala för att synas på. Detta mäts i vad Google valt att kalla för ”Quality Score”. På sökordsnivå på en annons finns det en siffra mellan 1-10 som är den avgörande faktorn i hur bra Google tycker man jobbar med sin annonsering. Ens Quality Score har en stor påverkan på hur mycket man behöver betala för sökordet. Så ju högre Quality Score, desto bättre. För att optimera sina annonser och kunna höja sin Quality Score så ser man på tre avgörande faktorer. Målsidan, annonsen och klickfrekvens.

Målsida, eller engelskans ”landing page experience” – Det som analyseras på målsidan är om innehållet är relevant till det sökord som valts att annonsera på. Quality Score tar även hänsyn till användarvänligheten på målsidan.

Annonsrelevans – Texten i annonsen ska innehålla sökordet eller en synonym till sökordet för att anses som relevant.

Klickfrekvens – Den tredje och sista avgörande faktorn är klickfrekvens eller CTR (click-through-rate). Av samtliga som sett annonsen, hur många procent har då klickat på den. För att höja sin CTR är det viktigt att tänka på att tillsammans med sökordet även ha en inbjudande text i annonsen så att högre utsträckning av sök klickar sig vidare.

Vi på Awave jobbar ständigt med att optimera Quality Score. Är detta något du behöver hjälp med? Tveka inte att kontakta oss!