Receptet på bra design

En talrik med mat

Begreppet ”design” används numera flitigt inom många branscher och användningsområden. Min tolkning av ordet handlar så klart om hur man jobbar med design inom digitala och tryckta medier.

Som designer brukar jag ofta under ett kundmöte dra parallellen mellan bra design och god mat. Ju bättre råvaror man har att arbeta med ju bättre blir slutresultatet. Råvaror som färska grönsaker och fint kött kan jämföras med de bilder och grafiska element som designern har att tillgodose sig. Medan kockens kryddor skulle kunna vara den copy som sätter karaktär på designen. Slutresultatet läggs upp på en tallrik på ett vackert och smakfullt sätt, med precis rätt komponerade ingredienser i fina färger. Startsidan på en hemsida eller trycksak ska ge ett lika tilltalande intryck och bjuda in den tänkta användaren att vilja ha mer.

Men det räcker inte alltid med bra material, copy med karaktär och en snygg startsida för att skapa en bra design. Och om det vore enkelt att laga mat så skulle alla med tillgång till en gårdsbutik och färska kryddor vara stjärnkockar.

”Användarvänlighet” är ett gammalt uttryck som är lika viktigt som kniv och gaffel är för restaurangbesökaren. Det betyder att gränssnittet är lätt att hantera och enkelt att lära sig. “Användbarhet” är ett annat kvalitetsmått på den nytta ett system ger när det används. Ett gränssnitt kan dock vara användarvänligt utan att vara användbart och vise versa. Att göra en design som inte är användbar är som att servera en trerätters middag under Vasaloppet istället för blåbärssoppa.

Bra design uppstår när användarvänlighet och användbarhet kombineras med en estetiskt tilltalande design och ett intressant innehåll. Då kan gränssnittet fungera effektivt och erbjuda stor nytta för användaren, eller med andra ord; konvertera användare. Det är först när detta syfte är uppfyllt som vi kan fortsätta med det roliga arbetet, att lägga mer kärlek på designen.

Smaklig måltid!

Örjan Bergholm
Creative Designer