Så använder du ISO på rätt sätt

ISO mäts i skalan ex 50 till 22000 eller mer och beskriver hur ljuskänslig kamerasensorn är. Men jag skulle vilja beskriva det från ett kvalitetsperspektiv istället. Ställer du kameran på ISO100, så säger du effektivt till kameran att vara väldigt kvalitetsorienterad. Är det samtidigt lite sämre ljusförhållande så kommer exponeringstiden att bli längre. Det är inget problem om man har ett stativ, men det har man ju inte alltid med sig så då får man öka ISO-värdet, vilket resulterar i sämre bildkvalitet med mer brus men kortare exponeringstid. Men du vill alltid fota med så lågt ISO-värde som möjligt.

Många kameror har både helautomatiska och manuella inställningar för ISO, men en personlig favorit är ett där man tillåter kameran att välja ISO inom ett valt spann. Säg att du sätter kameran på ISO 200 till 6400, då har du tillräcklig kvalitet på bilderna för att kunna rädda många detaljer i exempelvis Lightroom. Men du får ändå vara beredd på att du förlorar en hel del i färgreproduktion och omfång.

Många tror också att sensorbrus som orsakas av dåligt ISO-värde går att likställa med korn i analog film, men det är inte samma sak. Korn är ett resultat av att man använde olika material som skapade olika stora korn i bilden, men det var samtidigt något som man kunde reproducera. Brus orsakas av ett egentligt signalfel in i sensorn, dvs inget du vill eftersträva.

Slutligen så finns det två saker du kan göra för att minska bruset, det första är att använda stativ i den mån det är möjligt och det andra är att jobba med portabelt ljus, ex en blixt.

Lycka till!