SaaS – Umbraco går UaaS

Umbraco har tagit en steg fram och går nu att köra som SaaS (software as a service), kallat UaaS (Umbraco as a service). Det här är något unikt inom open source.

UaaS innebär att man kan köpa säker och skalbar hosting av Umbraco i en tjänst. Installation och uppgraderingar körs automatisk så senaste patcharna är alltid installerade. Nya versioner av Umbraco kräver en manuell uppdatering, men det är en väldigt förenklad process mot att göra en versions-uppgradering på en vanlig hosting miljö.

Inom UaaS finns versionshantering och inbyggd deployment (Deploy = lägga uppdateringar live). Deployment-system som annars är tidskrävande att sätta upp är förenklat så utvecklare spar en hel del tid. I UaaS paketet ingår både en test och en live installation av Umbraco. Det är förberett så att utvecklare enkelt kan skicka sina uppdateringar till test miljön. Sen kan man med en knapptryckning uppdatera de delar som önskas gå live.  Alla deployer loggas så det är enkelt att backa en deploy och få en översikt över vem som gjort en deplpoy och när det skedde.

UaaS gör livet enkelt då vi inte behöver sätta upp servrar och oroa sig över uppdateringar. Liveläggning får mindre risk för problem i samband med att filer flyttas och det går snabbare och smidigare.

Vad är nackdelarna då?

UaaS ligger i molnet och det hostas idag på Azures western Europe center.  Det kan vara en fördel att hosta sin webbplats i Sverige. Det kommer nya lagar och t.ex. vet vi inte exakt ännu hur kraven på datalagring av personuppgifter kommer se ut men ganska väl att kraven skärps ordentligt. Att använda egen uppsatt hosting ger mer flexibilitet. Vi har fler möjligheter och är inte beroende av de regler som finns inom UaaS.  Ibland behöver vi göra integrationer med andra system som kanske ligger helt utanför Umbraco, men som behöver ligga i samma miljö. Där kan det finnas begränsningar i vad vi kan göra.

Det finns förstås fler för och nackdelar, och det ska bli spännande att följa upp utvecklingen inom UaaS. Stora webbplatser med multisites, som t.ex. Carlsberg, använder redan UaaS och det ser lovande ut.