Skall man bomba en webbplats med sökord?

En graf

Att Googles algoritmer för hur Google söker av och indexerar en webbplats ständigt förändras känner vi väl till. Vi följer alltid det senaste, anpassar vår egen och många av våra kunders webbplatser efter det i vårt löpande SEO arbete.

Det finns en gammal hörsägen som säger att det är viktigt och lyfta upp utvalda sökord överallt. -Ja, till och med att bomba hela webbplatsen med det. Vi vet att det inte är är fallet och att det strider mot Googles riktlinjer för hur en bra webbplats bör utformas utifrån ett SEO perspektiv.  För den som inte vet så är en bra riktlinje att sökord/sökfraser skall finnas i omfattning om 2-5 % på sidan i fråga. 

Men va t-san, vi tänkte att det var dags för att göra ett riktigt test av detta, med statistik kunna påvisa de ”svårövertalade” att det inte är rätt väg att gå, så till verket. 

Vi gjorde helt enkelt så att vi i slutet av månaden ”bombade” vår egna webbplats med begreppet WordPress, specifik på våra egna SEO optimerade WordPress sidor. Och -Ja, resultatet talar sitt tydliga språk, vi dök direkt från plats 3 till 8.

Då kan vi för alltid (tills riktlinjer ändras igen) konstatera att ”bombning” av sökord inte är rätt väg att gå.  Att ni kan kontakta ossför vi skall ta er sida till en BRA SEO optimerad sida vet ni ju redan :-)  

– Slutbloggat för stunden, nu är det dags och börja återställa och klättra uppåt igen. Vi siktar väl på plats 1!