Sökmotoroptimering och 2017+

Att Google förändrar sina faktorer för ranking kontinuerligt vet alla om, exakt hur är det ett fåtal som vet.

Den senaste rapportera från http://www.searchmetrics.com om hur olika faktorer påverkar rakningen släpptes nyligen. Visserligen bygger den på beteendet från Google USA men det ger med största sannolikhet bra riktlinjer på hur ”vår” Google beter sig och hur man långsiktigt bör se över och förändra sitt SEO arbete.

Den kompletta rapporten finns att läsa i sin helhet men för de som inte vill läsa igenom 63 sidor så har vi från våra egna erfarenheter och rapporten gjort en sammanställning.

Optimering för olika branscher

Det som fungerar i en bransch fungerar inte alltid i en annan. Att arbeta fram en strategi som fungerar för den branschen man agerar i är i sig själv ett SEO arbete idag. Bra exempel på detta i rapporten är ”Vilken veckodag är det julafton i år?”

Dessa länkar

Att länkar mindre och mindre påverkar ranking har varit känt under flera år. Det är fortfarande en viktig men inte lika betydelsefull del längre. Av den anledningen kan man förvänta sig en mindre betydelse på sikt och att andra faktorer kommer att påverka ranking mer. Det gör att väldigt många SEO företag behöver tänka om och hitta nya strategier. Länkar är fortfarande det vanligaste verktyget SEO företaget arbetar med.

Sökord -Meningen med frågan och presentera svaret

Sökorden är inte lika viktiga utan att svara på frågan blir ännu mer viktigt. Att lyckas med att svara på en fråga är mer relevant eftersom det faktiskt ger Google användaren det svaret det frågar efter.
Att räkna antalet gånger ett sökord finns med i en text är någonting som vi långsiktigt får se kommer att minska. Det handlar istället om att kunna ge ett svar på en fråga på ett relevant sätt.

Och det gamla vanliga

Ja, för att vara bland dem bästa så krävs det som tidigare en del SEO arbete

  • H1, H2 rubriker
  • Responsiv
  • Meta
  • Title
  • Hastighet
  • SSL
  • URL:er
  • Menystruktur