Swetugg 2016 – Dag 2

Programmeringsdata

Dag 2 startade aningen bättre än dag 1 eftersom allt strul redan var löst så dagen kunde flyta på utan vidare besvär. Ett bra betyg för konferensen är att antalet besökare kändes minst lika stort som dagen innan, det kan annars ofta ske på mindre bra arrangemang att det droppar av ett antal besökare per dag.

En av dagens höjdpunkter var helt klart ”Kom igång med metrics och Grafana” av Carl Bergqvist. Föreläsningen var rakt på sak, lättförstådd och framför allt intressant och nyttig. Carl poängterade vikten av att mäta så mycket du kan i en applikation redan från start för att hitta affärsnyttan i mätdatan senare. Han visade praktiska exempel på hur man sätter upp en tidsseriedatabas, loggar värden till denna och sen får ut det i användbar statistik i Grafana. Bra mätdata är något vi tycker varje organisation behöver, det är helt enkelt ett väldigt effektivt och smidigt sätt att förstå hur din applikation eller webbplats beter sig.

Det andra föredraget av favoriterna var ”Windows? Nej, jag är .NET-utvecklare” av David Vujic. Microsoft har en stor satsning just nu att göra delar av  .NET-plattformen öppen källkod och plattformsoberoende vilket innebär att man ska kunna utveckla i och köra plattformen på Windows, Linux och OS X. David fokuserade på hur det i dag ser ut att utveckla .NET-projekt i Linux men vi på Awave ser främst fördelen med plattformsoberoendet att vi kan gå ifrån Windows som operativsystem på servrar. Just serverdrift är ett område där Linux har stora fördelar medans vi nödvändigtvis inte har behovet att sitta i Linux eller OS X när vi utvecklar för där är Windows väldigt effektivt och enkelt för utvecklaren.

Efter dagens 20 avslutade föredrag kände vi att årets upplaga överträffade tidigare år med råge. Lokalerna var bästa hittills, ämnena var intressanta och lärorika samt att utställarna var glada och trevliga. Vi skickar härmed ett tack till alla arrangörer och sponsorer som gjorde Swetugg 2016 möjligt.