Tillgänglighet på webben

Tillgänglighet på webben är idag viktigare än någonsin då nästan alla använder webben till allt.
Det finns ett EU-direktiv sedan 22 december 2016 som sätter krav på att webplatser för offentlig sektor skall vara tillgängliga.

När man pratar om att en webplats är tillgänglig menar man att personer med funktionshinder får samma tillgång till webplatsen och samma möjligheter att utnyttja den som alla andra. Det är också så att en tillgänglig webplatsen inte bara underlättar för personer med funktionshinder utan även för personer med låg teknikvana, äldre och även sökmotorer.

Rent tekniskt innebär det att webplatsen måste vara byggd och strukturerad på ett korrekt sätt för att vara tillgänglig:

  • Rubriker skall vara korrekt utmarkerade med (h1,  h2, h3)
  • Bilder skall ha korrekta alt-texter
  • Navigationen skall markeras ut på ett korrekt sätt
  • Funktion för att få innehållet uppläst
  • Det skall gå att navigera på webplatsen med tangentbordet

Men det finns även delar man bör tänka på rent innehållsmässigt

  • Sidor med mycket text skall ha en sammanfattning
  • Texten skall vara enkel att förstå
  • Om video finns på webplatser man även tillhandahålla en transkriberad version.

En annan viktig del att tänka på när man har tillgänglighets anpassat en webplats är att testa med en riktig skärmläsare, att bara utgå ifrån att allting blir uppläst in en logisk ordning är en dålig taktik.

Den standarden som styr tillgänglighet kallas för WAI (https://www.w3.org/WAI/) och utvecklas ständigt, standarden har mängder med rekommendationer och det här är bara de vanligaste.