Undvik valmöjlighetsfällan

En dator

“Såg du det där som gick på TV igår?” För femtio år sedan hade du med säkerhet kunnat svara ja på den frågan eftersom utbudet var begränsat till en enda kanal. Idag finns det hundratals kanaler att välja på så svaret hade inte varit lika självklart.

Med tiden så ökade utbudet av TV-kanaler och vi fick en frihet i att välja bland ett större utbud. Frihet är något vi alla värnar för, men för många val kan snart komma att ställa till det för oss, inte minst på webben.

När valen blir många måste vi prioritera. Ingen vill få känslan av att vi gjort fel val. Avbeställningsskydd, försäkring extra stor, guldmedlemskap, premium plus, grönt val, prenumeration 1, 3 eller 6 månader? Ja ibland är det inte helt enkelt att välja, vilket kanske gör att vi inte väljer alls eller blir missnöjda med det valet vi gjorde, ett fenomen känt som paradox of choice. Det är därför fördelaktigt att minimera antalet val och tydligt skilja dessa åt, så användaren enkelt kan göra det valet som uppfyller sitt mål.

För webbsidor är det lätt hänt att valmöjligheter läggs till med tiden. Nya smarta idéer uppstår och därför vill vi såklart göra dessa tillgängliga för våra användare. Det kan vara en ny tjänst, en ny sektion eller en häftig funktion, men innan du visste ordet av så döljs kärnan i din webbplats bakom en massa annat, vilket bara förvirrar användaren. Detta fenomen kallas på engelska för creeping featurism. Ett väldigt typiskt exempel på detta är mikrovågsugnar. Från början gick det bara att ställa in tid och värme, idag kan du specialgrilla kyckling i intervaller och snart kanske få statistik på den mat du värmer, men att bara starta den som vanligt är ett mysterium.

Det finns till och med forskning som visar på att för många val eller element av information försätter oss i en slags paralys som gör det oerhört svårt att bearbeta det vi ser framför oss (se Hick’s law). För att summera det hela så kommer här några tips på hur vi kan undvika dessa problem:

  • Utforma valmöjligheterna efter användarens mål.
  • Undvik gråzoner utan skilj istället olika alternativ åt.
  • Du har väldigt mycket bra information, visa den istället lite i taget och inte allt samtidigt.
  • Gå igenom innehållet på din hemsida och se över om allt verkligen är nödvändigt.