UX Writing hos Awave

Person arbetar vid dator och skriver ux writing i en mockup

Hej! En av Awaves UX designer här och gästar i bloggen Till vardags hos Awave har jag fullt upp med att skapa hemsidor och webbplatser med bästa tänkbara användarupplevelsen. Trots att jag arbetar som UX designer så handlar en lika stor del om vad användare söker efter på Google som i sin tur leder till vad som skrivs på en hemsida och hur det presenteras.

Med det sagt har jag och Awave utökat vår kompetens med UX writing genom Berghs kurs ”UX Writing”. Det skrivna innehållet på webbplatsen tillsammans med designen paketerar en helhetsupplevelse för att hjälpa användaren att följa den resa du tänkt ut. Med hjälp av UX Writing kan vi hjälpa till med att få innehållet på er webbplats att prestera och bemöta era användare på ett önskvärt sätt.

Förutom att få innehåll och design att samspela är en stor del i det hela mätning och utvärdering för att se om användaren följer den tänkta resan. Att mäta och utvärdera är viktigt för få webbplatsen levande samtidigt som man arbetar efter att bemöta sina användare på bästa sätt.