Vad är egentligen ”Mobile Out”?

När våra digitala stjärnor på webbyrån pratar om UX, konvertering och affärsnytta handlar det i många fall om att skapa affärsmöjligheter åt våra kunder, tillsammans med en ökad försäljning direkt på webbplatsen.

Med den insyn vi har om besökare och kundens uppsatta affärsmål så ökar vi benägenheten markant för att med ”Mobile Out” öka retargeting av prospect och konvertera leads till kunder via crosschannel.