Vad är SEO? – del 3

Tips för att ranka högre på Google

Tänk på att Google gillar inte en seg webbplats som tar lång tid på sig att ladda, om sidan laddar långsamt så tappar man ranking

  • Börja optimera sidan redan i produktionsstadiet
  • Tagga upp sidor med bra title, H1, H2 osv samt meta
  • Fokusera på användarupplevelsen
  • Optimera för mobilen och läsplatta
  • Ha unika bilder och texter
  • Fokusera på vilken målgrupp som du vill nå
  • Om du använder sociala medier på webbplatsen se till att alla digitala kanaler samverkar och stöttar varandra

Det här ska du inte göra för då kan Google straffa dig

  • Kopiera inte andras texter
  • Försök inte dölja innehåll som du visar för sökmotorerna men inte för besökaren
  • Undvik Meta refresh