Vad innebär egentligen förvaltning av en webbplats? 

drift, förvaltning och hantering av ärenden

Ordet förvaltning är inte det ord från SAOL som får det att kittla i de allra flestas tarmtrakter, men här på Awave är det faktiskt någonting som vi högaktar. Ett långsiktigt samarbete är för oss vad tacofredag är för genomsnittsbefolkningen – något som skall ses som en obligatorisk målbild. Om vi börjar med den kanske enklaste frågan, vad innebär förvaltning för oss? I grund och botten – förvaltning är allt arbete som sker efter lansering, där både nyutveckling och säkerställande av kontinuerlig drift ingår. 

I ovanstående beskrivning ingår som den skarpsynte anar sig till relativt mycket.  

Nyutveckling i sig kommer oftast i två varianter, dels behovsbaserad utifrån beställarens egna perspektiv och dels proaktivt från vår egen sida där det kan gälla både förslag på nya funktioner och/eller nytt utseende alternativt idéer vad fäller UX baserat på trender, statistik och erfarenhet. Säkerställande av kontinuerlig drift är just vad det står – att vi på både kort och långt sikt säkerställer att sidan är uppe och snurrar som den ska. Här ingår det bland annat monitorering av säkerhetsuppdateringsbehov samt implementering av detsamma, snabbt agerande vid eventuella nedgångar och rådgivning vid alla former av frågor vad gäller säkerhet samt drift. Vi upprätthåller också en enligt vår ISO-standard korrekt uppsatt kodbas med historik över de förändringar som skett i densamma, för att kunna säkerställa både möjlighet att backa till en tidigare version samt spårning av förändringar som gjorts. 

För att hjälpa oss leverera bästa möjliga förvaltning har vi några verktyg för att säkerställa hantering på bästa möjliga sätt. 

För att kunna örnkoll på uppdateringar till CMS samt tillägg till dessa har vi en egenutvecklad portal där vi får samtliga ej implementerade utav dessa listade. Vi använder oss också av en tjänst som konstant pingar sidor, och genast meddelar oss via både mail, sms och i Teams om en sida skulle svara långsamt eller gå ner så att vi kan agera på det omedelbart. Slutligen har vi också vårt ärendehanteringssystem, där alla enskilda uppdrag listas som separata ärenden och ger en snabb och lättöverskådlig vy som både vi själva och kund har tillgång till över vad vi har för något öppet, vad status är på respektive ärende samt vem som arbetar med vad. 

Tillsammans med engagerade projektledare och fantastiska utvecklare skapar detta en superbra grund att stå på för att på absolut bästa sätt säkerställa en god förvaltning. Detta uppdrag formaliserar vi ofta i ett supportavtal där saker såsom inställelsetider, omfattning av uppdraget och dylikt också finns formaliserat. Är ni intresserade av att ta er webb till nästa nivå och säkerställa dess kvalité även efter att livesättning har skett? Tveka inte att kontakta oss omedelbart!