Varför ska man uppgradera sitt CMS?

Att underhålla det CMS som ens webbplats bygger på är en av de saker som oftast nedprioriteras men som borde vara högst prioriterat.

Det finns flera aspekter till varför ett CMS ska underhållas, några av dem som ska framhållas är att ett icke uppdaterad CMS ökar risken drastiskt för att CMS:et ska bli hackat. Den andra är att det ökar livslängden för webbplatsen.

Det går givetvis åt tid till att uppgradera sitt CMS med jämna mellanrum till nyare delversioner inom samma huvudversion. Fördelen med det är att när det väl kommer en ny huvudversion så är webbplatsen så pass uppgraderad och testad så att den enklare kan uppgraderas till den helt nya huvudversionen. Andra fördelar är att funktionalitet och prestanda i CMS:et förbättras.

Att inte kontinuerligt underhåll webbplatsen skulle kunna jämföras med att inte underhålla sin bil. En ny bil kostar flera hundra tusen kronor eller över miljonen, att kontrollera att bromsar och motorn är väl fungerande med jämna mellanrum är något som de flesta gör utan att blinka, hellre en gång för mycket än för lite, man vill ju inte krocka eller att den ska gå sönder på grund av slitage. Skulle man dessutom kunna uppgradera programvaran så den hela tiden blev säkrare och att man inte riskerade ett inbrott i den så skulle antagligen de flesta prenumerera på en sådan tjänst.

Många gånger så lever en webbplats i flera år innan den byts eller att det kommer en ny huvudversion och det innebär att mycket tid läggs på att bygga upp sin webbplats. Att kasta bort allt som är gjorts under de senaste åren och all kompetens som byggts upp i sitt företag kring hur ens CMS fungerar, är många gånger onödigt om man hade underhållit webbplatsen på ett korrekt sätt.