Vi jobbar agilt

Under ett projekt uppkommer inte alltför sällan förändrade omständigheter. Det kan vara ändrade önskemål från kunden eller exempelvis en förändring i teamet. Att jobba agilt och med agila metoder gör då att teamet har en god förmåga att anpassa sig till förändring. Tillsammans med en riskanalys som görs under förstudien kan man då minska och förhoppningsvis eliminera eventuella komplikationer.

Till skillnad från den så kallade Vattenfallsmetoden, där man jobbar mer efter en satt planering i början av projektet, vill man med agila arbetssätt mer uppnå en följsamhet under projektets gång och på så sätt smidigare ta sig igenom förändringar som dyker upp på väg mot mål.
Genom att jobba på det här sättet kan vi på Awave skapa en trygg och smidig väg, skapa en kostnadseffektivitet och få alla inblandade att jobba smidigare.

Hur går vi tillväga kan man då fråga sig? Vi ser till att ha ett tätt samarbete med kunden, att tidigt reagera och vara vaksam på förändringar och att ständigt se till att ha fungerande mjukvara.

Hur vi tänker kring riskanalys kan du läsa mer om här.