Vi tar inga onödiga risker

Varför är det så viktigt för oss med en riskanalys? För att ett projekt ska bli så lyckat som möjligt från start till mål, är utförande av en riskanalys avgörande. Alltid under planeringen av ett projekt tar vi fram eventuella riskfaktorer och dess sannolikhet. På så sätt kan man i god tid eliminera oförutsedda händelser eller sånt som gör att projektet inte går den väg man vill och planerat. 

Vad är det då som kan hota ett projekt? Ofta är det t.ex. resursbrist, kompetens eller finansiering. Eller kanske relaterat till teknik eller bristen på tid? Om faktorer som dessa kan elimineras, leder det i sin tur till kostnads- och tidseffektivitet och glada miner på allas läppar. Alla inblandade känner en större trygghet och kan förhoppningsvis jobba mer strukturerat. Bra va!