Vi välkomnar Svensk Insamlingskontroll som ny kund

Svensk insamlingskontrolls nya hemsida

Awave välkomnar Svensk Insamlingskontroll som ny kund. Awave har tagit över drift och förvaltning av http://www.insamlingskontroll.se och deras webbplats utvecklad i Drupal.

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening  som:
– beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav,
– gör årliga kontroller av alla med 90-konton och
– säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité.