Viktiga faktorer för lyckad design

webbdesin och några saker

Det blir allt tydligare att vi befinner oss i en era av digitalisering. E-handeln ökar lavinartat och det sätts större press än någonsin på företag och verksamheter att anpassa sin verksamhet efter den nya digitala normen. Att ha en webbsida har blivit närmast en hygienfaktor för både stora som små verksamheter men det kan vara svårt att veta hur man skapar en sida som stärker varumärket och bidrar till affärsnyttan. Här nedan kan du läsa mer om hur vi på Awave jobbar för att skapa webbsidor med mervärde.

Grunden – Bra design är osynlig

Begreppet ”bra design är osynlig” är något man hör ofta om man arbetar inom designsektorn. I korthet innebär det att riktigt bra design kännetecknas av att man som användare inte tänker på utformningen. Tjänsten eller produkten är så pass intuitiv att du utan att tänka på det förstår hur du ska använda den. Inom webbdesign utrycker sig detta ofta genom vad vi kallar designmönster. Designmönster utgörs av förväntningar på att vissa element ska se ut och fungera på ett visst sätt. Man kan till exempel förvänta sig att en menyknapp kommer att ligga på samma ställe och ge ett liknande resultat på vilt skilda sidor. Eller att två olika formulär kommer att bete sig på ungefär samma sätt. Genom att följa väletablerade designmönster skapar man en bättre användarupplevelse för besökaren och en nödvändig grund för en lyckad design. Läs mer om osynlig design https://www.awave.se/blogg/osynlig-design

Personligheten – Att fånga besökarens intresse och behålla det

Den genomsnittliga personen sägs ha ett uppmärksamhetsspann på 8 sekunder. Inom webbdesign kan första intrycket alltså bli avgörande för om besökaren stannar kvar på sidan eller om de tappar intresset och surfar vidare till nästa.

Hur gör man då för att skapa ett intresse hos besökarna? Det första och mest grundläggande steget är att försöka skapa en attraktiv sida som behagar ögat. Den mänskliga hjärnan är präglad på att göra snabba bedömningar av kvalitet utifrån vad vi ser. Termen ”What is beautiful is good” kommer från forskning som visar att vi bedömer attraktiva människor som roligare, trevligare och skickligare på sitt jobb. Men det tar inte slut där utan gäller även för hur vi bedömer kvalitén på produkter och saker i vår omgivning. Vi är alltså mer benägna att bli intresserade av och utveckla lojalitet mot ett varumärke som arbetar mycket med sin visuella identitet, vilket inkluderar allt från förpackningsdesign till hur deras webbsidor ser ut. Att skönhet ligger i betraktarens ögon må vara sant, men här nedan kommer ändå en uppsättning riktlinjer för att skapa en attraktiv sida.

Layout

Först och främst måste man se till att det finns ett naturligt flöde på sidan. Besökaren ska ledas genom informationen på ett sånt sätt att de utan ansträngning kan ta till sig den mest relevanta informationen. En viktig faktor som man bör känna till är att besökare av webbsidor sällan läser innehållet uppifrån och ner, utan man har sett att man snarare scannar av sidan i ett ögonrörelsemönster som liknar bokstaven F. Genom att använda en layout som genom strategisk placering av rubriker, bilder och andra blickfångande element följer detta mönster kan man leda besökaren framåt på ett effektivt sätt som gör att de hinner ta till sig maximalt med information. Det här görs genom att man sätter hierarkier som signalerar vad som är viktigast, näst viktigast och så vidare. Hierarkier kan skapas genom kontraster i bl.a. storlek, kulör och form men även genom att lämna strategiska ytor tomma för att sätta andra element i fokus.

Variation och visuella informationsbärare

Många företag gör misstaget att fokusera alldeles för mycket på text för att förmedla sin information när visuellt material så som foto, video och illustrationer är extremt kraftfulla informationsbärare som dessutom har förmågan att dra ögat. Därför att är det viktigt att jobba med en layout som balanserar ut och bryter av långa textstycken med visuella element som förstärker texternas budskap. Vill man till exempel förklara en process eller visa upp statistik för sina besökare kan man ofta med fördel ersätta texten delvis eller helt med snygg informationsgrafik vilket känns roligare och som dessutom ofta är lättare att ta till sig. Man ska dock välja de visuella elementen med omsorg, det är viktigt att de håller en hög kvalitet och att de har en stark anknytning till resten av innehållet på sidan för att få en sammanhängande känsla.

Kulör

De flesta av oss är väl medvetna om att kulörer har förmågan att väcka känslor och skapa associationer. I Skandinavien kopplar vi ofta kalla toner till teknik, logik och vetenskap och varmare toner till omvårdnad, kreativitet och glädje. Det man inte alltid tänker på är att dessa toner kan ha olika betydelse inom olika kulturer och att våra associationer kan variera med tiden. Därför är en bra grund och ett enkelt men värdefullt tips för att arbeta med att färgsätta sin webbsida att alltid försöka utgå från en neutral kulörgrund och sedan välja en kontrasterande accentkulör för att framhäva viktiga element så som länkar och knappar.

Typografi

När man väljer typografi för webben finns det egentligen inga regler, men en ytterst viktig faktor är att typsnittet ska vara lätt att läsa på en skärm. Generellt sett använder man ofta linjära typsnitt till webben. Ett linjärt typsnitt är har jämntjocka linjer vilket gör den lättläst på en skärm, ett exempel på ett linjärt typsnitt är Myriad Pro (som den här artikeln är skriven i). Motsatsen till ett linjärt typsnitt kallas för en antikva och exempel på sådana är Didot eller Times New Roman. De används ofta i tryck men mer sällan för webben eftersom de stora skillnaderna i tjocklek mellan hårstreck och grundstreck gör att antikvor ofta renderas konstigt i små punktstorlekar vilket ger en dålig läsbarhet. Vill man ändå använda sig av en antikva kan det vara en god idé att endast använda det typsnittet till rubriker och texter satta i stora punktstorlekar och istället kombinera med ett linjärt typsnitt för längre brödtexter.

Genom att aktivt arbeta med områdena här ovan lägger man en bra grund för att bygga en användarvänlig och estetiskt tilltalande webbsida som inte bara stärker ert varumärke utan även bidrar till lojala kundrelationer och ökar affärsnyttan.