WCAG 2.2 – En mer inkluderande webb

WCAG 2.2 på en datorskärm

Idag är internet något som används dagligen och hjälper oss i alla möjliga situationer. Vi kan hitta information snabbt och smidigt och hålla kontakten med en stor mängd människor i olika delar av världen. Det går även att köpa produkter och tjänster, streama film och tv-program etc.  

Funktionsnedsättningar kan göra webben mindre tillgänglig av olika anledningar. För att alla ska kunna navigera och ha tillgång till allt innehåll som finns så skapade Web Accessibility Initiative (WAI) riktlinjer för att skapa en mer inkluderande webb. Dessa riktlinjer kallas för Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

I det här inlägget kommer vi att förklara vad WCAG 2.2 är, vad som är nytt samt hur du implementerar det på din webbplats. 

Vad är WCAG 2.2?

WCAG 2.2 är alltså en förkortning för Web Content Accessibility Guidelines 2.2. Det är en uppdaterad version av WCAG 2.0 som kom år 2008. Målet är att kunna säkerställa att allt webbinnehåll är tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Man inkluderar då bland annat motoriska, visuella, auditiva och kognitiva funktionsnedsättningar. I riktlinjerna finns det rekommendationer om hur utvecklare, designers och andra som skapar webbinnehåll kan göra webbplatsen mer inkluderande och användbara för alla – oavsett förmåga.

Vad är nytt i WCAG 2.2?

I WCAG 2.2 finns det ytterligare riktlinjer som inte har täckts i de tidigare versionerna. De nya riktlinjerna gäller:

Nedan kommer vi förklara dessa punkter övergripande. Genom att klicka på länkarna kan du läsa mer om dem på WAI:s egen site.

Navigerbarhet

Det ska vara enkelt att se vilken knapp eller länk som är fokusmarkerad när man navigerar sig med ett tangentbord. Annat webbinnehåll ska då inte ta fokus från dem. Detta innebär att interaktiva komponenter har en tydlig fokusindikator. Kontrast blir därför mycket viktigt för att det ska gå att urskilja och öka användarvänligheten. När riktlinjerna är uppfyllda kan användare som inte använder en datormus för att navigera se vilken länk eller knapp som är vald eller aktiv.

Inmatningsalternativ

Webbplatser som har funktionen att ”drag-and-drop” (dra och släppa) objekt på sidan omfattas av denna nya riktlinje. För att uppfylla de nya kriterierna ska användaren kunna utföra denna funktion med en annan teknik än en datormus, till exempel via tangentbordet eller annat hjälpmedel. Detta är för att alla ska kunna använda funktionen eftersom den ofta är essentiell för en komplett användarupplevelse och funktion.

Klickbara komponenter ska också vara tillräckligt stora för att någon med motoriska funktionsnedsättningar ska kunna trycka på dem utan att råka komma åt annat innehåll än det som är tänkt.

Förutsägbarhet

Här talar riktlinjerna om att hjälp och supportinformation ska vara konsekvent och enkelt att hitta, oavsett vart på webbplatsen du befinner dig. Exempelvis om det finns en hjälpknapp på en sida så bör den då ha samma placering på andra sidor den befinner sig på. Detta för att användaren ska kunna komma åt den hjälp som behövs utan att behöva leta runt varje gång de behöver support.

Inmatningsstöd

Målet är att användaren inte ska behöva mata in data upprepade gånger under samma session. Det skapar även bättre användarflöden och upplevelser för de som besöker webbplatsen. Här beskrivs också alla upplevelser när identiteten måste verifieras, till exempel att logga in med användarnamn och lösenord. Fokus ligger på att alla ska kunna logga in och få tillgång till en webbplats funktioner och innehåll oavsett eventuella funktionshinder.

Närbild på tangentbord

Implementera WCAG 2.2  

För att lyckas skapa en inkluderande webbplats krävs det att utvecklare, designers och innehållskapare implementerar riktlinjerna effektivt.

Några viktiga steg i detta är:

 • Bekanta dig med riktlinjerna
  Börja med att läsa igenom riktlinjerna och framgångkriterierna som finns. På WAI:s webbplats kan du hitta detaljerad information samt stödmaterial för att sätta dig i allt på ett bra sätt.
 • Genomför regelbundna WCAG-audits på din webbplats
  Genom att göra detta kan du identifiera eventuella hinder som finns och sedan åtgärda dem.
 • Åtgärda problem med färg och kontrast
  Säkerställ att det är tillräckligt med färgkontrast mellan text, klickbara komponenter och element i bakgrunden. Se även till att undvika att använda endast färg för att visa information då vissa användare kan ha svårt att uppfatta specifika färger.
 • Se till att webbplatsen har en responsiv design
  Designa din webbplats så att den är tillgänglig på alla enheter (dator, surfplatta, mobiltelefon etc). Tänk på teckenstorlek, pekstyrka och navigering för alla användare.
 • Inkludera alternativ text för bildelement
  Genom att lägga in en alternativ text för bilder där du förklarar vad bilden föreställer kan skärmläsare förmedla innehållet till de med en visuell funktionsnedsättning.
 • Gör multimedia och videor tillgängliga
  Säkerställ att det finns undertexter och transkriptioner för att de med nedsatt hörsel ska kunna ha tillgång till informationen.

Vi kan hjälpa dig att implementera WCAG 2.2

Awave har stor expertis inom WCAG och har medarbetare som är certifierade i tillgänglighetsanpassning. Kontakta oss för att ta reda på mer och hur vi kan hjälpa dig att anpassa din webbplats!

Svar på vanliga frågor:

 • Gäller WCAG i Sverige?

  Ja, WCAG gäller i Sverige. I skrivande stund är det endast ett lagkrav för offentliga aktörer, men direktiven skärps år 2025 och blir då svensk lag som inkluderar fler verksamheter.

 • Gäller WCAG i EU?

  Det blir inte lag för än år 2025, men EU uppmuntrar alla webbplatser att implementera alla riktlinjer efter bästa förmåga.

 • Kan ni genomföra en WCAG-audit?

  Ja, det kan vi göra! Vi har medarbetare som är certifierade i tillgänglighetsanpassning och kan se över er site och hitta vad som behöver åtgärdas för att följa riktlinjerna.