WordPress 5.8 och framåt

WordPress 5.8 In memory of Art Tatum

WordPress version 5.8 med namnet “Tatum” kom under sommaren. Det är kanske den största uppdateringen sedan block-byggaren Gutenberg som kom för ett par år sedan. Denna uppdatering för med sig en hel del spännande förbättringar för content-skapare och utvecklare, framför allt vad gäller blockredigeraren och dess användargränssnitt.  

Här är några av de viktigaste nyheterna: 

Template editing är en stor nyhet i WordPress 5.8 och är ett sätt att bygga upp mallar ungefär som Reusable blocks. Det blir ett sätt för redaktörer att konstruera upp återanvändbara custom mallar utan att lämna en posts redigeringsläge – en ny approach och ett steg på vägen mot en snabbare och friare redigering samt kontroll över design av siten. Detta kommer att vara en löpande förändring av WordPress de kommande uppdateringarna. 

En annan ny och löpande förändring är Full site editing. WordPress block-byggare byggs ut så att den framöver inte bara kommer att vara för content utan kan användas i sitens andra delar som Footer och Header. 

Redaktörer kommer bli glada för List view - med en mer överskådlig hantering av block och när man arbetar med mer komplexa layouts 

Reusable blocks - återanvändbara block får en visuell uppdatering och blir tydligare och enklare att hantera.  

WordPress 5.8 kommer nu med inbyggt stöd för att använda bildformatet WebP direkt i mediabiblioteket. 

WebP formatet är skapat av Google, och kan sägas vara nästa generations bildformat. WebP ger en avsevärt bättre komprimering av bilder – ungefär 30% mindre filstorlek jämfört med PNG och JPEG. Vilket ger en avsevärd prestandahöjning på siter med mycket bilder. Stödet för WebP i browsers är numera riktigt bra. 

Supporten för den föråldrade webbläsaren Internet Explorer 11 läggs ner. Använder du fortfarande denna webbläsare bör du uppdatera till en modernare 

För utvecklare kommer bland annat en ny approach till konfigurering av stil och redigeringsinställningar med theme.json 

Har du några frågor, tveka inte med att kontakta oss!