WordPress – Hur vi jobbar med validering

Ett blogginlägg

Validering är ofta ett hett diskussionsämne när det gäller utvecklare. Hur mycket tid skall man lägga ner för att få en sida att validera kontra tid man kan lägga på annat. Innan HTML5 började slå igenom på bred front såg det lite annorlunda ut. Då fanns det en mängd olika doctypes, det handlade om man skulle köra vanliga html4 eller xhtml samt hur strikt man skulle ställa in valideringen att vara. Idag är det html5 som gäller och då är det enklare att få sin sida att faktiskt validera. På gott och ont skulle man kunna säga.

Det vi har gjort på vårt bastema är att vi dels sett till att Theme Check nu skall validera ,Theme Check är ett wordpressverktyg för att validera ett tema, används om man vill ladda upp temat mot wordpress.org/themes/. Förutom detta har vi fått vårt bastema att validera enligt w3c HTML5-standard. Vi jobbar även kontinuerligt med att alla sidor vi bygger i wordpress skall validera javascript mot jshint samt att wordpressidor vi bygger härefter kommer att vid lanseringstillfället kollas av mot w3c.