WordPress och Ajax

Man kan jobba med ajax i wordpress på många olika sätt. Vi jobbar alltid utifrån wordpress inbyggda hantering av ajax. Detta genom att i hooks använda wp_ajax_ajaxhook. Sedan läser vi in det i vårt javascript genom att lägga in ajax urlen i wp_localize_script .Detta är wordpress rekommenderade sätt att inkludera data som hämtas via ajax.