WordPress – varför vi använder oss av Advanced Custom Fields

Några blogginlägg

I WordPress finns det något som heter ”custom fields”, vilket helt enkelt är extra fält du kan lägga in, ofta kopplade till en sida eller ett inlägg. Ett exempel kan vara om man vill lägga in en underrubrik eller en faktaruta på en sida.

Här på Awave använder vi oss av ett tillägg för att arbeta med custom fields som heter Advanced Custom Fields. Detta tillägg är flexibelt och kraftfullt och tillåter oss att lägga in många olika typer av innehåll. Några exempel är bildpuffar, Google Maps-kartor, YouTube-filmer eller vad som helst som vi kan komma på. Detta gör administrationen av sidan enkel och gör WordPress som CMS ännu mer kraftfullt än vad det redan är.

Vi tycker att tillägget är så pass bra att vi använder oss av Pro-versionen för att bygga våra WordPress-sidor.