Boleros nya webbplats är nu LIVE!

Awave har skapat Boleros nya site.

Efter ett tätt samarbete tillsammans med Bolero är deras nya webbplats live! Bolero arbetar inom avancerad IT-infrastrukturkonsultation och hjälper sina kunder att effektivisera deras IT-verksamhet. Bolero har funnits sedan 1998 och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. 

Vi började projektet med ett uppstartsmöte som innehöll en personaworkshop där vi definierade Boleros olika målgrupper. För att möta Boleros olika behov bestämdes det att webbplatsen skulle byggas i WordPress Guthenberg 

Efter det startade designfasen med att göra wireframes för att definiera moduler och flöden för en startsida. Det övergick sedan till det visuella arbetet, dvs. att fylla startsidan med ett modernt grafiskt uttryck – som kommer att sätta tonaliteten för resten av webbplatsen. När all design för olika sidtyper fanns färdig och godkänd sammanställdes alla moduler i en megamall vilken ligger som grund när Bolero själva bygger olika innehållssidor. Megamallen användes även som grund för den content workshop som vi höll tillsammans med Bolero, där de fick testa att bygga ihop olika sidor med hjälp av utskrivna pappersmoduler.  

Parallellt med designarbetet har vi även gjort ett omfattande SEO arbete där vi har kartlagt potentiella målgrupper och besökares sökbeteende på Google. Utmaningen har till viss del legat i att fånga upp relevanta sökningar på Boleros olika produkter med en hög relevans för de affärsområden Bolero verkar inom. Det har resulterat i en innehållsmall med en struktur och plan för hur innehållet skall skrivas och optimeras för bra SEO.  

Se slutresultatet här