Effektkartläggning

Effektkartläggning

UX-design handlar oftast om både användarens behov samt vilken den kommande satsningen ska leda till – här kallat för effektmål. För att kunna ta reda på och bestämma värdet av en satsning använder man sig ofta av något som kallas för en effektkarta. Effektkartläggningen ger ett tydligt fokus och berättar vad som bör prioriteras för att uppnå önskad effekt. I ett projekt som använder sig av en effektkarta är det därför denna som styr viktiga projekt-och designbeslut. 

Olika frågor man kan ställa sig när man arbetar med en effektkartläggning är frågor som varför arbetar vi med produkten/tjänsten? Vilka är målgrupperna? Vilka användarmål och behov finns hos respektive målgrupp? Samt vilka funktionaliteter erbjuder produkten/tjänsten?  

Förutom att styra projektet genom viktiga beslut skapar effektkartan en tydlighet kring vilka funktionaliteter som löser vilka problem, för vem samt dess mätpunkter. En effektkarta kan även hjälpa till att förstå olika sammanhang för olika lösningar. 

Metoden effektkartläggning och effektkartor togs fram av företaget InUse som även erbjuder en hel del värdefulla insikter för den som är intresserad av att lära sig mer.  

Har du några frågor, tveka inte med att kontakta oss!