Tillgänglighetsanpassning med en extra funktion

Person håller i en mobiltelefon framför en laptop. Båda enheterna visar Äldrecentrums nya hemsida

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en FoU som arbetar med att förbättra äldres levnadsbetingelser genom forskning och utredning. Under 2020 har vi arbetat tillsammans med Äldrecentrum för att ta fram en ny grafisk profil och en ny hemsida.

Det var viktigt för Äldrecentrum att igenkänningen var hög från deras gamla grafiska profil. Vi såg över profilen och förnyade bland annat med nya färger och teckensnitt. På hemsidan arbetade vi med att skapa en tydlig struktur för att göra den lättöverskådlig och för att besökaren lätt ska kunna hitta det hen vill.

Aldrecentrum.se byggdes i WordPress, med en större typ av meny och en filtreringsfunktion för publikationer. Sidan är tillgänglighetsanpassad enligt WCAG AA med en extra funktion, Talande webb. Talande webb är ett uppläsande hjälpmedel som ger besökaren möjlighet att själv välja vilket lässtöd hen behöver.

Slutresultatet är en uppdaterad grafisk profil och en modern, lättadministrerad hemsida med god tillgänglighetsanpassning.