Interna och externa länkar

Interna och externa länkar

Ett vanligt begrepp man hör inom sökmotoroptimering är länkar. De två varianterna man tänker på när man pratar om det är interna och externa länkar. Internlänkning sker på samma webbplats och fungerar som en navigering för att samla ihop relevanta webbsidor. Externa länkar är när man skickas från en webbplats till en annan.  

Interna länkar

Vi tar det här blogginlägget som ett exempel. Vi gör ett blogginlägg för att berätta om hur vi kan jobba med interna och externa länkar. Passande blir det då att interlänka till vår webbsida om just sökmotoroptimering. Med hög relevans kring ämnet kan man genom nya blogginlägg visa att ens olika webbsidor är aktiva och trovärdiga. Vid nästa tillfälle Google scannar ens webbplats kommer de se förändringarna. Genom att fortsätta jobba på detta sätt och bygga flera inlägg relaterade till sökmotoroptimering kan man på sikt höja rankingen.

Externa länkar

Förutom internlänkningar är det självklart viktigt med externa länkar. Jobbar man i en bransch där man har både kunder och andra kontakter så är det alltid en bra start att försöka få externa länkar därifrån. Viktigt att tänka på är att duka upp och göra det enkelt för den man kontaktar för en länk. Vart ska den vara, vart ska den länkas till, finns det en bild eller text dem naturligt skulle kunna lägga in där länken sker? Man ska alltid scanna av webbplatserna och göra det lättast möjligast för att länkningen ska kunna ske.

Andra sätt för att få externa länkar till en webbplats är genom att skapa bra content. Skriver man innehåll som andra vill läsa så kan man även lättare få externa länkar. Tänk på exemplet med detta blogginlägg igen. Här kan man kontakta andra sidor som kommunicerar sökmotoroptimering och uppmuntra till att länka hit för att läsa om interna och externa länkar.

Har du några frågor, tveka då inte att kontakta oss!